Welkom op de website van Vereniging Contact Barchem

Bestuur VCB 2017

download


Vereniging Contact is een vereniging van en voor Barchemers en heeft als doel:

 Het bevorderen van de leefbaarheid van Barchem, in de meest ruime zin van het woord door het organiseren van diverse activiteiten.
Bovendien tracht zij de belangen van Barchem en haar inwoners te behartigen naar diverse overheidsinstanties als gemeente Lochem, provincie Gelderland en politie.

Dorpsplan 2016-2026
Op 6 maart vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Vereniging Contact Barchem plaats. 

In het kader van “Dorpsplan 2016 – 2026”  konden de aanwezige leden hun wensen voor de komende jaren kenbaar maken en vragen stellen aan
kernwethouder mevr. T. van der Linden.     Zie hier de beantwoording…

Een zeer diverse groep inwoners uit Barchem zal zich het komende jaar gaan bezighouden met het dorpsplan Barchem/Zwiep 2016-2026.
Deze werkgroep wordt daarin begeleid door de DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen).
Welke kant gaan we de komende jaren op in Barchem en Zwiep? Volg de ontwikkelingen over het dorpsplan!

Lees meer over het dorpsplan……

Dorpsplan Barchem & Zwiep krijgt vorm….

 

BARCHEM

barchem