Welkom op de website van Vereniging Contact Barchem

download


Vereniging Contact is een vereniging van en voor Barchemers en heeft als doel:

 Het bevorderen van de leefbaarheid van Barchem, in de meest ruime zin van het woord door het organiseren van diverse activiteiten.
Bovendien tracht zij de belangen van Barchem en haar inwoners te behartigen naar diverse overheidsinstanties als gemeente Lochem, provincie Gelderland en politie.
 

lijn

Muziekbingo 9 oktober komt te vervallen.

De aangescherpte regelgeving rondom het Covid-19 virus heeft ons helaas doen besluiten de Muziekbingo op 9 oktober as. niet door te laten gaan. Zoals iedereen weet heeft de regering een beperking opgelegd voor wat betreft aantal gasten dat je thuis uit mag nodigen. De insteek van de avond moet zijn gezelligheid met familie/vrienden/ buren etc. in kleine groepjes op een eigen locatie. We hebben gemerkt, gezien de aanmeldingen, dat deze groepjes, heel begrijpelijk, over het algemeen groter zijn dan wat de regering toelaat. We willen niemand verplichten om keuzes te maken in wie wel/niet uitnodigen, groepen te splitsen of juist vragen de regels te overtreden door met een te grote groep bij elkaar te gaan zitten.

Echter de voorbereidingen zijn klaar, de muzieknummers gekozen, prijzen bepaald dus mochten binnenkort de regels weer versoepeld worden zullen we alsnog de Muziekbingo gaan organiseren.  We hopen uiteraard dat u zich met net zoveel enthousiasme weer aan zult melden.

We vragen uw begrip voor het besluit, wensen u voor nu alle goeds en blijf vooral gezond!lijn

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 
maandag 7 december om 20.00 uur in de Barchkerk.
 
Een digitale vergadering waarin ALLEEN de bestuursleden, vertrekkende en aankomende, aanwezig mogen zijn.
 
U kunt dan inloggen via  “KERK BARCHEM”  en meekijken en luisteren.
 
 
 

lijn
** ACTUEEL / LAATSTE NIEUWS **lijn

 

 

  VOLG ONS OOK OP FACEBOOK:
VERENIGING CONTACT BARCHEM
JEUGCOMMISSIE BARCHEM

BARCHEMSFEEST

 

barchem