Actueel / Laatste nieuws

lijn

Vrijdagavond 14 januari 2022 werd de tweede online kwis gespeeld door maar liefst 39 teams, die via zoom (internet) met de organisatie en elkaar in verbinding stonden.

Er kon worden gezwaaid en gechat zodat je echt het gevoel kreeg dat je tegen elkaar speelde.
Pen en papier in de aanslag en vaak ook de mobiele telefoon of laptop erbij om snel een antwoord op te zoeken.
Google wist echter niet op alle vragen een antwoord.
Ook de parate kennis werd op de proef gesteld.
Weet jij bijvoorbeeld hoeveel jaren het is geleden dat er in Barchem voor het eerst onderwijs was ?
Of hoeveel centimeter de Eiffeltoren in de zomer langer wordt omdat metaal uitzet?
De organisatie had 50 uiteenlopende meerkeuze vragen bedacht, waarbij niet alleen het goede antwoord telde maar ook de snelheid.
De jury kwam tot de conclusie dat de Gangmakers de winnaar is geworden met 44 punten.
Dit team bestond uit Bert en Daniëlle Nijenhuis, Arjan en Dini Wanschers en Joep en Mariska Elferink.
De eerste prijs, een bon van Woodbrooke, werd zaterdag door de prijzencommissie aan huis gebracht.
De winnaars van de tweede en derde prijs hadden beiden 43 antwoorden correct beantwoord.
Familie Heijink was echter sneller dan Manon en Bo Oplaat, die samen met Kyra Ulfman een team vormden.
Ook zij ontvingen een cadeaubon, respectievelijk van Koeleman en de Heksenlaak. Natuurlijk is er ook altijd een hekkensluiter, deze keer was dat familie Sleumer-Harkink.
De organisatie ontving veel leuke en positieve reacties.
De kwis werd financieel mogelijk gemaakt door een (corona)bijdrage van de Gemeente en van de Rabobank.
Oorspronkelijk had de commissie een online-muziek-bingo gepland.
Deze kon vanwege de coronaregels echter niet doorgaan.
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.
Zodra de mogelijkheid er is om weer met iets grotere groepen bijeen te komen, zal de bingo alsnog worden gespeeld.

Bekijk PDF opdrachten.

lijn

Barchem krijgt een ondersteuner zorg en ontmoeting.

Op 1 december gaat Sophie Struik (58) in Barchem aan de slag als ondersteuner zorg en ontmoeting. We schreven er al over in de vorige Barchberichten en nu kunnen we van start. Sophie gaat inwoners ondersteunen bij hun initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. Ook krijgt Sophie de taak om inwoners een steuntje in de rug te geven als ze dat (tijdelijk) nodig hebben. Vooralsnog gaat het om één dag per week.

Hieronder stel Sophie zich aan u voor.

Sophie: Ik ben 58 jaar en vorig jaar ben ik vanuit Deventer verhuisd naar Lochem. In Deventer heb ik met een groep 50 plussers een vereniging opgezet voor mensen die op zoek waren naar een eigentijdse vorm van Noaberschap. Met elkaar organiseerden ze maandelijks allerlei activiteiten waaraan zowel vitale als minder vitale ouderen meededen. 

Toen ik in Lochem kwam wonen zocht ik een project dat hierbij zou aansluiten. Dus toen ik in de Berkelbode zag dat er in Barchem een dorpsondersteuner werd gezocht heb ik daar gelijk op gereageerd. Het belangrijkste vind ik dat kwetsbare inwoners zolang mogelijk blijven wonen en meedoen in hun eigen sociale omgeving. Dus daar wil ik me graag voor inzetten.

De komende tijd zal ik op de woensdagochtenden tussen 9.30 en 12.30 uur te vinden zijn in ‘t Onderschoer. Barchemers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of zich zorgen maken over dorpsgenoten kunnen dan bij mij terecht. Maar ook inwoners die mij gewoon willen leren kennen en/of actief zijn in het dorp zijn van harte welkom op deze woensdagochtenden. Per mail ben ik bereikbaar via ondersteuner@contact-barchem.nl

lijn

Resultaten van de woonenquête & de nieuwe woonvisie.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Wonen van Vereniging Contact Barchem met een enquête de woningbehoefte in Barchem onderzocht. Wij willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw deelname! Wij willen graag de resultaten met u delen.
Het verslag kunt u hier downloaden.

Wij hebben deze enquête uitgevoerd omdat de gemeente Lochem momenteel een nieuwe woonvisie voor ons dorp opstelt. De woonvisie loopt tot 2030 en gaat over waar in Barchem welk aantal en welk soort woningen moeten worden gebouwd. Op lochem.nl/kernvisiewonen vindt u de voorontwerp woonvisie en een online formulier waarin u anoniem uw mening kunt geven. Dit kan tot vrijdag 10 september dus wacht niet te lang! Ook als organisatie kunt u via dit formulier reageren op de woonvisie.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zijn altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen!

Werkgroep Wonen

lijn