Bestuur Contact Barchem

Dagelijks bestuur:    V.C.B. Barchem

Voorzitter – Gert Tessemaker
Penningmeester – Hans Botman
Secretariaat – Rita Asselman 
e-mail:  secretariaat@contact-barchem.nl

Concept statuten VCB    –   Handboek goed bestuur VCB


Overige bestuursleden:

Bert Nijenhuis,  Wilfried ten Brinke, Laurens Molenkamp,
Jan Visschers , Jan Enzerink, Marcel Beeftink, Rianne Paalman en Ineke Wijngaard.

Ledenadministratie: Laurens Molenkamp  e-mail:  ledenadm@contact-barchem.nl