Werkgroepen VCB Barchem

Één van de doelstellingen van Vereniging Contact Barchem is
belangenbehartiging voor Barchem en Zwiep en het bijbehorende buitengebied.
Dit wordt onder meer vormgegeven door een vijftal
uitwerkgroepen van het -inmiddels tweede -Dorpsplan.

Deze uitwerkgroepen vallen onder auspiciën van Vereniging Contact.

Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen die de belangen voor
de kernen Barchem en Zwiep betreffen, neemt u dan gerust contact op
via het e-mailadres: belangen@contact-barchem.nl.

Voor overige zaken kunt u contact opnemen via:
secretariaat@contact-barchem.nl

lijn

WONEN :                                                                                           Barchem - straatbeeld

Wilfried ten Brinke, Carlijn Enzerink, Daniëlle Metten, Erwin Ros, Dirk Rossel,                            Conny Spee-Demper, Gert Tessemaker en Albert Wonnink.

Het verslag van de woonenquête….

Onze toekomstvisie  “wonen 2023-2030”  

Werkgroep Wonen      –   Flyer”  werkgroep wonen

lijn

Buitengebied Barchem Zwiep Nettelhorst.

Epi Postma, Nelleke Hamoen, Gert Tessemaker, Willie Benning , Henk Esselink, Jacco Arfman en Jan Visschers.

#7 Werken aan wonen in het Buitengebied van Barchem, Zwiep en Nettelhorst

#6 Brief aan TP Solar 29 – 04 – 2022

#5 Bericht van Werkgroep Buitengebied, BES

# 4. Bericht van Werkgroep Buitengebied, het Buitengebied en de RES

# 3. Hoe en wat Regionale Energie Strategie (RES)

# 2. Omgevingsvisie

# 1. Werkgroep Buitengebied Barchem, Zwiep en Nettelhorst

lijn

Comité 4 en 5 mei

Leonie Bannink, Monique Esselink, Anneke Koeleman, Anne Kok, Diny Bannink, Annij van Staveren, Jan Bannink, Henny Wildschut.
En namens Contact: Gert Tessemaker, Gea Teunissen.

E-mail: bzn75jaarbevrijding@gmail.com

lijn

Preuverieje

Esthel Asselman, Thea Wesselink
en Henny Wildschut.    E-mail:  henwi@dds.nl

lijn
VERKEER EN VEILIGHEID :
barchem

Richard klein Brinke, Rob Holsbeke, Igor Boin, Mariska Bakker,
Joris Spiekker, Ton Eikelenboom, Wendy Wentink en Mirjam Goos.

wg.verkeerenveiligheid.bz@gmail.com

Er is contact geweest met de gemeente over het onderhoud aan
de Zwiepseweg (buiten de kom) en Wengersteeg.
De gemeente heeft een plan opgesteld en dat aan ons voorgelegd.
Als werkgroep hebben we hierover contact gehad met de Fietsersbond en de Belangenvereniging Zwiep.

Hoewel we toch wel wat teleurgesteld zijn in de wijze waarop we door de gemeente betrokken zijn, kunnen we ons vinden in het plan.
Het plan voorziet –onder andere- in een andere aanblik van deze wegen, de aanleg van een groot aantal zogenaamde Maldense drempels en een paar chicanes.

We denken dat dit de snelheid omlaag zal brengen maar vooral ook sluipverkeer zal tegengaan. De gemeente is voornemens om de werkzaamheden in mei 2022 afgerond te hebben.
lijn

VOORZIENINGEN EN ZORG :

voorzieningen

Betsie Kamperman, Nancy Ballast, Judith Keurentjes,  Arianne Koopmans, Monique Esselink, Joke Oltvoort,  Betty Blauw,  Aart Veenbrink, Johan van Beek, Mieke Morsink, Anita Kool,    Astrid Lievestro en Rianne Paalman.
lijn

JEUGD :

Ingrid Aalderink, Marcel Beeftink,  Bert Dinkelman,
Annelies Blom, Ties Lubberdink en Monica Kappert.

De commissie  van vereniging Contact Barchem organiseert voor de jongeren uit unit 4 en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs , 4 keer per jaar een activiteit.
lijn

RECREATIE EN TOERISME :

wandelaar-fietser

Geert Ribbers  (voorzitter)
Ineke Wijngaard, en Gerrit de Vries.

E-mail:  rt@contact-barchem.nllijn
BARCHEM IN BLOEI :     
E-mail:  methilde@me.com
Barchem in bloei
Joke Bannink, Wim Hilhorst, Annie Kok, Marjan Goetheer, Methilde Heusinkveld,
Henny Wildschut, Anita Heering, Evelien Kamperman en Nicole van der Hoeff.
lijn

Barchem voor Oekraïne
Hermien Wiselius-Kottelenberg
Frank en Irma van Adrichem

lijn