Dorpsplan

Dorpsplan

DORPSPLAN  BARCHEM  EN  ZWIEP   2016  –  2026

lijn

Tussenstanden bij uitwerkgroepen
Stand van zaken Dorpsplan (DOP)2   
december 2020    lees meer….

lijn

Op dinsdag 26 september 2017
is het “Dorpsontwikkelingsplan Barchem en Zwiep 2016-2026” gepresenteerd en inmiddels hebben alle inwoners in Barchem en Zwiep een exemplaar in de brievenbus ontvangen.

Digitale versie :   Dorpsontwikkelingsplan Barchem en Zwiep 2016-2026

Bijlage Dorpsplan Barchem en Zwiep 2016 – 2026

In het Dorpsplan zijn vijf hoofdthema’s opgenomen:
1) Verkeer en veiligheid
2) Voorzieningen
3) Recreatie en toerisme
4) Sport en
5) Wonen.

Rondom elk thema zal een uitwerkgroep worden gevormd; deze groep gaat aan de slag met de verzamelde ideeën.

Iedere inwoner van Barchem en Zwiep is van harte welkom om zitting te nemen in een uitwerkgroep.

Voor welk thema wil jij je inzetten om er voor te zorgen dat Barchem en Zwiep levendige kernen blijven waar het goed toeven is?

Heb je vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een e-mail naar:
belangen@contact-barchem.nl

lijn